ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดการสมัครในตำแหน่งที่สนใจ
2. Log in เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้สมัครใหม่ครั้งแรก ให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน)
3. สมัครและกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการสมัคร
4. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจากทาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผ่านทาง Website ต่อไป
สมัครงานออนไลน์ | โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวนที่รับ
รับไปแล้ว
วันที่เปิดรับสมัคร
24 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
0
เริ่ม  :  24 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
16 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเวชภัณฑ์
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
0
เริ่ม  :  18 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
28 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
0
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
17 พฤศจิกายน 2565
นักอาชีวอนามัย
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
0
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
07 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายการพยาบาล
4
0
เริ่ม  :  07 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
07 พฤศจิกายน 2565
ผู้ช่วยพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
29
0
เริ่ม  :  07 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
07 พฤศจิกายน 2565
พยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
39
0
เริ่ม  :  07 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
06 พฤศจิกายน 2565
คนงานทั่วไป
ฝ่ายทันตกรรม
1
0
เริ่ม  :  06 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
05 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่สถิติ
ฝ่ายเวชสารสนเทศ
1
0
เริ่ม  :  05 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
18 ตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
1
0
เริ่ม  :  11 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
10 ตุลาคม 2565
พนักงานบริการผู้วายชนม์
ฝ่ายพยาธิวิทยากายวิภาค
1
0
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
11 ตุลาคม 2565
พยาบาล
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
9
0
เริ่ม  :  01 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
07 ตุลาคม 2565
เภสัชกร (ใช้ทุน)
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
5
0
เริ่ม  :  19 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวนที่รับ
วันที่เปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเวชภัณฑ์
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
21 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 พฤศจิกายน 2565
บุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
13 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
เริ่ม  :  28 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 พฤศจิกายน 2565
นักโภชนาการ
ฝ่ายโภชนาการ
1
เริ่ม  :  07 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 พฤศจิกายน 2565
พยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
39
เริ่ม  :  07 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
07 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเทคนิค
ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ
1
เริ่ม  :  07 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
25 ตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
เริ่ม  :  06 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
26 ตุลาคม 2565
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
18 ตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
1
เริ่ม  :  11 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
07 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายผู้ป่วยนอก
3
เริ่ม  :  06 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวนที่รับ
วันที่เปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเวชภัณฑ์
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
21 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
13 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
เริ่ม  :  28 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 พฤศจิกายน 2565
บุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 พฤศจิกายน 2565
นักโภชนาการ
ฝ่ายโภชนาการ
1
เริ่ม  :  07 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
26 ตุลาคม 2565
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
25 ตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
เริ่ม  :  06 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเทคนิค
ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ
1
เริ่ม  :  07 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายผู้ป่วยนอก
3
เริ่ม  :  06 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวนที่รับ
รับไปแล้ว
วันที่เปิดรับสมัคร
07 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเทคนิค
ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ
1
0
เริ่ม  :  07 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายผู้ป่วยนอก
3
0
เริ่ม  :  06 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
25 ตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  06 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 พฤศจิกายน 2565
นักโภชนาการ
ฝ่ายโภชนาการ
1
0
เริ่ม  :  07 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
13 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
0
เริ่ม  :  28 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 พฤศจิกายน 2565
บุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
0
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
21 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
0
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
26 ตุลาคม 2565
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
0
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2565
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
0
เริ่ม  :  06 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเวชภัณฑ์
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
0
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร